Kinderen van het eerste en tweede leerjaar komen in de groep prédans terecht. De prédanslessen bouwen voort op de kleutergym en -danslessen, maar gaan in deze les focussenop het dansgegeven. De basis wordt herhaald voor kinderen die nu pas instappen. De kinderen leren op een speelse manier de beginselen van het klassieke ballet en de jazzdans. Ook het leren van een correcte lichaamshouding hoort hierbij. Op het einde van een dansjaar kennen zij al enkele dansbegrippen en danspassen. Hier wordt de basis gelegd voor een verdere keuze in klassiek en jazz. De lessen zijn zeer gevarieerd en het dansplezier van het kind staat centraal.

  • Kinderen van het 1ste en 2de leerjaar.
  • Locatie: Gooik & Denderhoutem
  • Een les duurt 60 minuten