In deze lessen zullen jongens en meisjes kennis maken met alle aspecten van de turnsport. Op een leuke en speelse manier wordt er gewerkt aan lenigheid, kracht, vormspanning, evenwicht en coördinatie. Basisbewegingen als koprol, radslag, handenstand en dergelijke komen uitvoerig aan bod. Ook maken de gymnasten kennis met diverse gymtoestellen (rekstok, balk, sprong, trampoline, ...). Via een rotatiesysteem komen ze wekelijks in contact met diverse disciplines binnen de gymsport.

  • Om onze lessen zo kwalitatief mogelijk te kunnen organiseren, delen we onze gymnasten in op leeftijd. Binnen elke groep differentieren we naar niveau, zodat iedere gymnast op zijn eigen tempo verder kan groeien.
    • Basisgym 1: gymnasten uit het 1ste en 2de leerjaar
    • Basisgym 2: gymnasten uit het 3de en 4de leerjaar
    • Basisgym 3: gymnasten uit het 5de en 6de leerjaar
  • Locatie: Gooik
  • Een les duurt 90 minuten.