De visie van de dans- en gymafdeling zijn erg verbonden met elkaar. Wij zijn namelijk één club, waar we bepaalde waarden en normen hoog in het vaandel dragen. 

 

Algemene visie van Dance-Inn vzw:

  • Een club voor iedereen met hieraan gekoppeld een aantal waarden en normen: een familiaal gevoel, een warm onthaal, dans- & gymplezier primeert!
  • Een club die streeft naar kwaliteit en een correcte techniek.
  • Duidelijke communicatie en transparantie binnen de club en naar de buitenwereld toe.

 

De visie en doelstellingen van de afdeling dans

Dance-Inn biedt een kwaliteitsvolle dansopleiding in verschillende dansgenres en richt zich op diverse leeftijdscategorieën. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er terecht voor een dansopleiding van hoge kwaliteit. De dansschool werkt hiervoor samen met geschoolde dansdocenten die de dansers zowel op artistiek als op pedagogisch vlak deskundig begeleiden. Door opsplitsing in leeftijdsgroepen en niveaus zorgt de dansschool voor een opleiding op maat van ieder individu. Hierbij wordt niet alleen de aandacht gevestigd op het onderrichten van de danstechniek, maar ook op de persoonlijke en artistieke ontplooiing van elke danse

De visie en doelstellingen van de afdeling gym

Dance-Inn biedt een kwaliteitsvolle gymopleiding en richt zich op diverse leeftijdscategorieën. Kleuters, kinderen en jongeren kunnen er terecht voor een gymopleiding van hoge kwaliteit. De club werkt hiervoor samen met geschoolde lesgevers die de gymnasten zowel op artistiek, fysiek als op pedagogisch vlak deskundig begeleiden. Door opsplitsing in leeftijdsgroepen en niveaus zorgt de club voor een opleiding op maat van ieder individu. Hierbij wordt niet alleen de aandacht gevestigd op het onderrichten van de correcte gymtechnieken en de uitbouw van de motorische en fysieke aspecten, maar ook op de persoonlijke en creatieve ontplooiing van elke gymnast.

Visie op gebied van lesgevers en begeleiding van de leden:

  • Dance-Inn vzw gaat voor een kwaliteitsvolle dans- en gymopleiding en werkt hiervoor met geschoolde docenten en trainers.
  • Dance-Inn vzw gaat voor een opleiding op maat van iedere danser en gymnast opdat zij optimaal kunnen ontwikkelen zowel op gebied van techniek als hun  persoonlijke en creatieve ontplooiing
  • Dance-Inn vzw gaat voor een goede pedagogische en artistieke begeleiding van de danser en gymnast.
  • Dance-Inn vzw gaat voor een kwalitatief resultaat en een progressieve evolutie van het niveau.
  • Dance-Inn vzw gaat voor een groepsindeling die aangepast is aan de mogelijkheden en prestaties van de individuele danser en gymnast.