Over

Op een speelse wijze laten we kleuters van het tweede en derde kleuterklasje kennis maken met dans. We gebruiken heel wat materiaal, zoals knuffels, tamboerijntjes,… om de kinderen een aangename les te bezorgen.

Via dans en beweging stimuleren we het kind om zijn eigen specifieke mogelijkheden te ontdekken. We vertrekken hiervoor vanuit het kind zelf en zijn belevings- en leefwereld.

Als basis gebruiken we de fysieke en psychomotorische doelstellingen van de kleuterontwikkeling. Via de fantasie van het kind werken we aan de ontplooiing van zijn creativiteit. Muzikaliteit, expressie en dansbeleving komen in deze lessen uitvoerig aan bod.

Prijzen

  • 1 seizoen

    € 135