Kleuterdans

Op een speelse wijze laten we kleuters van het tweede en derde kleuterklasje kennis maken met dans. We gebruiken heel wat materiaal, zoals knuffels, tamboerijntjes,… om de kinderen een aangename les te bezorgen.
Via dans en beweging stimuleren we het kind om zijn eigen specifieke mogelijkheden te ontdekken. We vertrekken hiervoor vanuit het kind zelf en zijn belevings- en leefwereld.
Als basis gebruiken we de fysieke en psychomotorische doelstellingen van de kleuterontwikkeling. Via de fantasie van het kind werken we aan de ontplooiing van zijn creativiteit. Muzikaliteit, expressie en dansbeleving komen in deze lessen uitvoerig aan bod.

Prédans

Kinderen van het eerste en tweede leerjaar komen respectievelijk terecht in prédans 1 en prédans 2.. De prédanslessen bouwen voort op de kleuterdanslessen, maar de basis wordt herhaald voor de kinderen die pas nu in deze groepen stappen.
De kinderen leren op een speelse manier de beginselen van het klassieke ballet en de jazzdans. Ook het leren van een correcte lichaamshouding hoort hier bij. Op het einde van een dansjaar kennen zij al enkele dansbegrippen en danspassen. Hier wordt de basis gelegd voor een verdere keuze in klassiek en jazz.
De lessen zijn zeer gevarieerd en het dansplezier van het kind staat centraal.

Klassiek ballet

Met klassiek ballet kun je beginnen als je ongeveer 8 jaar bent (3e leerjaar).
Tijdens deze lessen worden alle basis technieken aangeleerd, waarmee je alle andere dansstijlen onder de knie kan krijgen. Ook voor dansers die zich willen vervolmaken in jazzdans of hedendaagse dans, is een les klassiek ballet dus onontbeerlijk.
We werken in deze lessen op lichaamscontrole, elegantie, placement en lenigheid. De danstechniek is gebaseerd op het vastomlijnd systeem van de vijf voetposities en het “en dehors” (= naar buiten draaien van benen en voeten).
De dansers worden getraind in het klassieke balletjargon en leren sprongen en bewegingen uit het klassieke balletrepertoire.
Ook als je al wat ouder bent (vanaf het 1ste middelbaar), kan je nog met klassieke dans beginnen.

Jazzdance

Ook in deze lessen wordt aan techniek gewerkt, die nauw samenhangt met de techniek van de klassieke dans. Hier gaan de kinderen/jongeren en volwassenen meer op hedendaagse muziek dansen. Een dansjaar wordt onderverdeeld in blokken, waar telkens jazzdans met een ander dansgenre gecombineerd wordt. Enkele genres: Afrikaanse dans, streetdans, pop, musical, …
Het uitvoeren van eenvoudige, tot meer ingewikkelde combinaties, en de snelheid ervan, bepalen het niveau.

Er zijn verschillende niveau’s binnen zowel de klassieke als de jazzdans:
Kids: Kinderen van het 3de en 4de leerjaar.
Jeugd: Jongeren van het 5de en 6de leerjaar.
Vanaf het 1ste middelbaar delen we de dansers op in volgende niveaus:
A: Beginners
A+: Al enige ervaring
B: Basis is gekend, de dansers hebben een degelijke uitdraai, techniek en hebben besef van hun lichaamshouding.
B+: Gevorderden. Techniek, presentatie en afwerking staan hier centraal.

Training B+

De lessen training B+ staan op hetzelfde niveau als de lessen jazz en klassiek B+, maar richten zich eerder op de continuiteit en het onderhoud van de techniek. Deze les richt zich op de gevorderde danser, die in 1 trainingsles zowel zijn klassieke, jazz als moderne skills wil beoefenen.

Pointes

Wanneer je voeten een degelijke “coup de pieds” hebben en je voldoende stevig op een “demi-point” staat, kan je met pointes starten. Alleen kinderen of jongeren van wie de voetanatomie klaar is voor pointes, kunnen deelnemen aan deze les. Dit gebeurt altijd in overleg met de dansdocenten en na een testing.

Streetdance

Streetdance is een verzamelnaam voor verschillende dansstijlen uit de urban cultuur zoals hiphop, house, breakdance, etc. Meestal wordt er gedanst op rap, RnB of dance muziek en vormen videoclips de inspiratie voor het bewegingsmateriaal.
Binnen streetdance zijn de bounce en dynamische verschillen, afgewisseld met flitsende sprongen, draaien en grondwerk, kenmerkend. Deze lessen kunnen sinds dit schooljaar gevolgd worden zonder dat je andere lessen binnen onze dansschool moet volgen. Er wordt tijdens deze les enorm gebruik gemaakt van de basis die de dansers hebben vanuit hun technische lessen, zodat er geen risico’s zijn ivm knieblessures.
Streetdance is meer dan alleen maar dansen. Het is een combinatie van techniek, passen en een goed ritmegevoel. Vandaar dat een basis van andere stijlen zoals klassieke dans en/of jazzdans een must is.

Modern

Moderne dans is een verzamelnaam voor verschillende danstechnieken die individuen als Martha Graham, Merce Cunningham, Rudolf Laban, Jose Limon, … ontwikkeld hebben in het begin van de twintigste eeuw, als reactie op het dromerige, strakke, vaststaande romantische ballet.
Men ging op zoek naar andere bewegingsvormen en vond dat de mens moest centraal staan. Het “echte leven” moest getoond worden in dans, in plaats van de geïdealiseerde droomwereld uit het klassieke balletrepertoire. De moderne dans greep terug op primitieve principes: het lichaam als expressie en communicatiemiddel.
Binnen de moderne dans staat het streven naar een maximale uitbreiding van de persoonlijke bewegingstaal van iedere danser centraal.  De persoonlijke inbreng van de dansers is dan ook een belangrijk onderdeel.
Elementen als ademgebruik, flow, grondwerk, spanning en ontspanning zijn kenmerkend voor deze les.

Acro

De les Acro kan je omschrijven als een combinatie van turnen, dansen en acrobatiek. Kenmerkend aan acro is dat het niet individueel wordt beoefend, maar als een team. Er worden elementen getoond waarbij samenwerking en vertrouwen van belang zijn. Er zal gewerkt worden aan kracht, lenigheid, evenwicht, liften en sprongen.
Indien je graag inschrijft voor deze les dien je een mailtje te sturen, want dit gebeurt op basis van selectie.

G-dans

Bij de G-dans worden er op een speelse manier dansbewegingen uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de creativiteit van onze dansers. Doordat deze mensen een lichte beperking hebben, wordt alles stap voor stap opgebouwd en dit alles op een rustig en aangenaam tempo. Het hoofddoel tijdens deze les is amusement en leren bewegen op het ritme van de muziek.
De danslessen worden begeleid door zowel dansdocenten als studenten lichamelijke opvoeding.