• Enkele leswijzigingen

  Dansers op donderdag te Pepingen bij Amy:

  Op donderdag 1 februari 2018 is de polyvalente zaal te Pepingen niet beschikbaar omwille van het eetfestijn van de Harten Troef. Daarom zal de dansles doorgaan in de refter van de lagere school. Je komt dan best binnen via de schoolpoort. Dan ga je rechtdoor en op het einde moet je de trappen rechts naar beneden nemen.

  Pointes:

  Op zondag 11 februari 2018 zal de les 15 min. later starten. De les begint dus om 12.45 i.p.v. 12.30 uur.

  Dansers op zaterdag te Gooik bij Maud: 

  Op 27 januari 2018 en 3 februari 2018 worden modern A en Jazz B+ samengevoegd van 10u tot 11u30.

  Tot de kokusvakantie en op 24 februari 2018 gaan de overige lessen gewoon door op het reguliere uur: Modern A van 10u-11u30 en Jazz B+ van 11u30-13u. 

  Vanaf de tweede week na de krokusvakantie, geldt er een andere uurregeling omwille van een gemeenschappelijke dans voor de voorstelling. Vanaf 3 maart 2018.

  9u-10u: Klassiek kids
  10u-11u: Individuele repetities
  11u00-13u: groepsrepetitie modern A en Jazz B+ samen

  Dansers op woensdag te Denderhoutem bij Laure:

  Op onderstaande data zal de les klassiek kids doorgaan van 17u30 tot 18u15 en de les jazz kids van 18u15 tot 19u15:

  24 januari, 31 januari en 21 februari 2018. 

  Op 28 februari 2018 gaat de les terug door op het gewone uur.

  De inhaalles staat gepland op 14 februari 2018 van 17u tot 18u45.

  Dansers Jazz 18+ bij Berlinde:

  Er staat een inhaalles gepland op maandag 12 februari van 20u15 tot 21u45.

  Dansers Jazz Jeugd bij Berlinde: 

  Er staat een inhaalles gepland op woensdag 14 februari van 17u tot 18u15.

  Kleuterdans en Predans Denderhoutem:

  Op woensdag 28 maart 2018 zullen de lessen kleuterdans en predans doorgaan in Gooik i.p.v. in Denderhoutem.

  Dit in de polyvalente zaal van de sporthal De Koornmolen te Strijland (Gooik).

  De les kleuterdans start om 14u30 tot 15u15. De les predans start om 17u15 tot 18u15.

  Dansers op vrijdag te Gooik bij Ine: 

  De lessen modern op 9 februari 2018 konden niet doorgaan en  worden ingehaald op vrijdag 16 februari op de reguliere lestijden!

  Modern jeugd, modern B en modern B+ hebben geen les op vrijdag 30 maart 2018.

  Daarnaast is er in oktober ook een les weggevallen. 

  Er zijn twee inhaallessen gepland op 6 en 13 april 2018 in de paasvakantie op de reguliere lestijd.